Wstęp
Do czego służy aplikacja Literat?
Skąd program wie które słowa są prawidłowe?
Problemy z uruchomieniem programu
Instrukcja obsługi
Pobierz program Literat

Wypróbuj anagramy online zanim zainstalujesz Literata

Wstęp
Witam na stronie poświęconej aplikacji Literat. Można tu za darmo ściągnąć najnowszą wersję programu.
Przed pobraniem pliku intstalacyjnego zalecam przeczytanie podstawowych informacji zamieszczonych poniżej.

Do czego służy aplikacja Literat?
Program ten powstał z myślą o graczach w Scrabble i Literaki. Może się także przydać np. przy rozwiązywaniu krzyżówek. Aplikacja współpracuje ze stroną internetową, na której znajduje się słownik wyrazów dostępnych w grach słownych. Jej działanie polega na znajdywaniu wszystkich możliwych kombinacji tworzących słowa z podanych liter. Ma ona także możliwość wpisywania "blanków" czyli znaków zastępujących dowloną literę (maksymalnie dwóch). Po wpisaniu liter, na stronie Literata wyświetlona zostanie lista wszystkich słów, które można z nich ułożyć. Lista ta będzie posortowana według ilości punktów, które można otrzymać za dane słowo w Literakach. Oprócz wstukiwania liter na klawiaturze jest także możliwość automatycznego przepisania przez program liter ze stojaka Literaków do pola wyszukiwania. Wystarczy nacisnąć spację. Po umieszczeniu kursora myszy nad dowolnym słowem na liście, tak aby podświetliło się na żółto i naciśnięciu F1, pokaże się jego definicja w słowniku sjp.pl. Z kolei podświetlenie słowa j.w. i naciśnięcie klawisza F3 spowoduje samoczynne ułożenie liter na stojaku, tak aby ich kolejność odpowiadała temu słowu. Znacznie przyspiesza to układanie liter na planszy. Ta opcja działa najlepiej gdy w literakach ustawiono, że kliknięcie pola na planszy powoduje wykładanie liter w takiej kolejności jak są one ustawione na stojaku.
Dodatkową zaletą aplikacji jest możliwość wpisywania liter bez wychodzenia z okna Literaków. Krótko mówiąc podczas korzystania z programu nie trzeba co chwilę przechodzić z okna do okna. Oznacza to także, że Twój nick nie miga.
Zaznaczam, że Literat powstał w celach dydaktycznych. Ma on, poprzez trening, poszerzyć zakres słownictwa grającego, tak aby mógł on lepiej radzić sobie w grach rankingowych i turniejowych. Sprawdzonym rozwiązaniem, w przypadku Literaków, jest założenie sobie drugiego nicka (treningowego) i umawianie się ze znajomymi na partie z włączonym Literatem, a następnie wykorzystywanie poszerzonego słownictwa w grach rankingowych bez pomocy tej aplikacji na "normalnym" nicku. Szybkie postępy gwarantowane! Autor sprawdził to na sobie ;).

Skąd program wie które słowa są prawidłowe?
Literat używa słownika dostępnego na stronie SJP.pl. Można chyba powiedzieć, że jest to oficjalny słownik do gry w Literaki.

Problemy z użytkowaniem programu
Uwaga! Program nie działa na komputerach z Windows XP i starszych! Zauważone błędy usuwane są na bieżąco. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek problemów lub sugestii proszę o kontakt na adres podany poniżej lub na gg (nr 37449436).

Instrukcja obsługi
Aplikacja jest zaprojektowana w ten sposób aby do jej obsługi nie była potrzebna myszka. Przyśpiesza to korzystanie z programu a także eliminuje konieczność wychodzenia z okna aplikacji, w której Literat służy jako pomocnik (np. Literaków). Zwyczajowy scenariusz podczas gry w Literaki z pomocą Literata wygląda następująco:
 • Uruchomienie programu Literat (zostanie dodatkowo załadowana strona ze słownikiem). Jeżeli nie jesteś zalogowany, będziesz musiał to zrobić w tym momencie. Jeżeli nie chcesz logować się w programie Literat, możesz to zrobić w przeglądarce Internet Explorer - Literat korzysta z ustawień tej przeglądarki. Przelogowanie na innego użytkownika jest możliwe po naciśnięciu przycisku "Wyloguj" w programie Literat.
 • Rozpoczęcie partii
 • Przepisanie liter, które zostaną wylosowane w Literakach do okna wyszukiwania na stronie słownika (naciśnięcie spacji zrobi to automatycznie, w przypadku potrzeby dopisania liter należy skorzystać z klawiatury nie przechodząc do okna słownika)
 • Kliknięcie ENTER w celu szukania możliwych do ułożenia wyrazów (jeżeli naciśnięta zostanie spacja to wyszukiwanie także uruchomi się automatycznie)
 • Ustawienie wybranego wyrazu na planszy Literaków. Wskazanie wyrazu myszką i przyciśnięcie F3, spowoduje ułożenie wybranego słowa na stojaku.
 • Ewentualne wykorzystanie klawiszy PgUp i PgDn do przeglądania stron z wynikami wyszukiwania (czasem słów jest bardzo dużo, więc są podzielone na strony).
 • Kliknięcie DEL, w celu skasowania wykorzystanych liter i wpisanie nowych lub ponowne naciśnięcie spacji w celu przepisania ich ze stojaka (wtedy klawisz DEL nie jest wymagany)


Klawisze wykorzystywane w aplikacji:
 • Klawisz "/" (znak dzielenia) - zastępuje blanka
 • Klawisze "[" i "]" (nawiasy kwadratowe) służą do wyszukiwania słów zawierających litery w odpowiedniej kolejności. Np. wisanie "DAG[KAS]I" spowoduje wyszukanie jedynie słów KASA i KAS, ponieważ tylko te, zawierają wyraz umieszczony w nawiasach kwadratowych. Jest to pomocne w wyszukiwaniu słów z odpowiednimi końcówkami lub początkami (a także środkami ;)).
 • ENTER - uruchamia wyszukiwanie słów
 • BACKSPACE - kasuje ostatni znak
 • DEL - kasuje całe pole do wpisywania liter
 • PAGE UP i PAGE DOWN - przewija listę słów w odpowiednim kierunku
 • SPACJA - przepisuje litery ze stojaka Literaków do pola wyszukiwania słownika i uruchamia wyszukiwanie słów.
 • F1 - w przypadku, gdy kursor jest nad polem wyszukiwania - sprawdza czy słowo, wpisane w to pole, istnieje w słowniku SJP.pl i jeżeli tak jest, pokazuje jego definicję. Natomiast gdy nacisnie się F1 po podświetleniu dowolnego wyrazu na liście, zostanie pokazana jego definicja.
 • ESC - zamyka okno z definicją otwarte za pomocą klawisza F1 lub okno Klawiszologii
 • F3 - umieszczenie kursora myszy nad dowolnym słowem w słowniku i naciśnięcie tego klawisza spowoduje ułożenie wybranego słowa na stojaku.
 • Klawisze 2 do 8 - filtrują znalezione słowa według liczby wybranej liter

Kontakt z autorem
Jakiekolwiek uwagi, sugestie i pytania proszę przesyłać na adres help.literat@gmail.com lub na GG: 37449436.

Pobierz program Literat

Wypróbuj anagramy online zanim zainstalujesz Literata

Wstęp
Do czego służy aplikacja Literat?
Skąd program wie które słowa są prawidłowe?
Problemy z uruchomieniem programu
Instrukcja obsługi